German Rochez:Tesorero Shany NY,Andi Orlando Lopez:Corresponsal Shany en Honduras

 Redin Maraza: Presidente ShanySanta Fe Colon.         black men soul forlklore rept shany NY.

Julia Quioto;Asistente Tesorera Shany NY.               Luz Bulnes:Executive Fiscal.Shany new york.